Inbjudan till media, investerare och analytiker för presentation av Medicovers Q2 rapport 2018

Q2 RAPPORT

Publiceras fredag 27 juli kl. 08.00 CEST.

WEB CAST

Telefonkonferens med media och investerare  hålls 27 juli kl. 09.30 CEST.

Link to invitation