Brett spektrum av tjänster

Diagnostic Services kunder kan förlita sig på vårt breda utbud av tester. Testerna omfattar allergi- och autoimmundiagnostik, bakteriologi, parasitologi, biokemi, immunkemi, blodgruppsdiagnostik/transfusionsmedicin, tumörmarkörer, klinisk kemi, cytologi, hematologi, histopatologi, humangenetik, hygien, immunologi, infektionssjukdomar, mikrobiologi, molekylärbiologi och farmakologi/toxikologi. Synevo driver också ett omfattande nätverk av förstklassiga, standardiserade blodprovtagningscentraler som specialiserat sig på insamling av blod-, urin- och vävnadsprover som skickas direkt till egna laboratorier.

Medicover Integrated Clinical Services (MICS)

Medicover Integrated Clinical Services (MICS) är en specialiserad affärsenhet inom divisionen Diagnostic Services med det övergripande målet att bidra till att innovativa behandlingar och diagnostik når ut till marknaden. MICS har fokus på kliniska tillämpningar och klienter från läkemedels-, diagnostik-, bioläkemedels- och bioteknikföretag samt från kontraktsforskningsföretag (CROs), biobanker och andra aktörer inom denna attraktiva och spännande sektor. Vi har levererat specialisttjänster till våra klienter och deras patienter i över 20 år baserat på strategisk användning av Medicovers resurser, som omfattar laboratorier med toppmodern diagnostikutrustning, medicinska kliniker och sjukhus samt den enorma expertisen och entusiasmen hos vår personal som nu uppgår till mer än 20 000 medarbetare.

MICS tjänster omfattar och är organiserade i separata verksamhetsgrenar: Central Lab Services, Biospecimen Management, Patient Recruitment, Management & Data och Precision Medicine. MICS, som är starkt integrerad i alla Medicovers geografiska områden och på andra platser, består av ett engagerat team med mycket hög specialisering, såsom klinik- och diagnostikspecialister, kontraktsforskare, kundansvariga, projektledare, logistikexperter, analytiker m.fl.

Vår verksamhet

Vårt mål är att hjälpa internationella life science-partners som önskar ta del av vår expertis, professionalism, entusiasm och yrkesetik i Tyskland och centrala Östeuropa, genom att erbjuda en förstklassig kvalitet till en rimlig kostnad tack vare en flexibel och innovativ approach, disciplinerad ledning och betydande stordriftsfördelar med en attraktiv kostnadsbas.

Vi bryr oss om

Vi strävar efter att förbättra patienternas liv genom att bidra till att lansera innovativa behandlingar och diagnostik på marknaden, som en stolt medlem i Medicoverkoncernen där din hälsa är vårt främsta mål.

Vi tror på att bedriva alla våra verksamheter och tjänster med stor vikt på detaljer, och med det övergripande målet att göra skillnad i patienternas liv.

Varför välja oss

MICS har en stor fördel eftersom vi har full tillgång till all den senaste utrustningen och metodiken som används inom Medicovers Healthcare- och Diagnostics-divisioner. Affärsenheten är därmed fullt utrustad och har en unik kapacitet att ta sig an utmaningar inom alla faser av klinisk utveckling och för att tillgodose de högt ställda kraven från life science-, sjukvårds- och läkemedelssektorn.

 

 

MICS verksamhetsgrenar inom kliniska forskningstjänster

Central Lab Services

Vår verksamhetsgren Central Lab Services (CLS), tidigare Synevo Central Labs, samordnar alla aspekter av det laboratoriearbete som ingår i en klinisk prövning, från provtagning på studiecentren till dataanalyser och slutlig sammanställning av laboratoriedata. Verksamhetsgrenen CLS tillhandahåller omfattande supporttjänster för läkemedels- och bioteknikföretag såsom sammanställning av provtagningskit, logistik, utökad analytisk undersökning genom vårt internationella nätverk av över 100 Medicover-/Synevolaboratorier (varav många har anpassats för kliniska studier), bearbetning och förvaring av prover, datahantering samt projektledning och rapportering.

Biospecimen Management

Vår verksamhetsgren Biospecimen Management (BM) är direkt kopplad till vårt stora internationella nätverk av laboratorier och biobanker och ger våra partners tillgång till en mycket stor mängd av olika biologiska prover från både friska personer och patienter med olika indikationer, bland annat infektionssjukdomar, onkologiska indikationer, immunologiska tillstånd med mera. BM har en omfattande provbearbetnings- och förvaringskapacitet, bland annat i frysar på -80 °C, med möjlighet att lagra flytande kväve. BM arbetar med ett specialutvecklat logistiksystem som säkerställer kontrollerade provtransporter till våra biobanker.

Patient Recruitment, Management & Data

Patient Recruitment, Management & Data (PRMD) utgörs av tre verksamheter: rekrytering, projektledning och datatjänster. Patient Recruitment: MICS rekryterar patienter via Medicovers kliniker (>100 kliniker) och kliniklaboratorier (>95), Medicovers nätverkspartners (>2 500 kliniker) och andra kliniska partners (>200 sjukhus). Diagnostic Services har en webbkanal som besöks av över 2,1 miljoner personer varje månad, där vi med riktade, uppsökande program kan nå ut till patienter som är intresserade av att delta i kliniska studier. Project Management: Våra erfarna projektledare står hela tiden till tjänst för sponsorn och prövarna under studiens gång. Våra projektledare identifierar, introducerar och utbildar på ett effektivt sätt prövare inom nätverket, och samordnar alla studierelaterade aktiviteter, däribland patientrekrytering, leverans av standardiserade biologiska provtagningskit till studiecentren, provtransporter och kvalitetskontroll av datavalidering, för att garantera opåverkade och pålitliga resultatanalyser. Data Services: Våra datatjänster omfattar dataplanering, databasutformning, databasinstallation, datahantering, datakvalitetskontroll och fortlöpande validering, med omfattande rapporter tillgängliga på begäran (från rekrytering till trender, i alla format och med många dataöverföringsalternativ). Data Services har också möjlighet att använda sig av ett omfattande arkiv av kliniska och diagnostiska data som omfattar cirka sex miljoner patientbesök och runt en miljard diagnostiska testresultat. Arkivets anonymiserade uppgifter utgör en värdefull resurs för life science-företag i deras utformning och planering av kliniska prövningar.

Precision Medicine

Verksamhetsgrenen Precision Medicine (PM) integrerar data på patientnivå från kliniska register, diagnostiska och molekylära prover samt realtidsövervakning, för att erbjuda en evidensbaserad grund för undersökning av den biologiska orsaken till en sjukdom, vilket är särskilt relevant för kliniska studier inom onkologi, immunonkologi och vid kroniska och autoimmuna sjukdomar. Vårt tjänsteutbud är ett av de mest heltäckande inom genetik, histopatologi och immunologi och kan användas vid kliniska prövningar, men också för diagnostiska test som utvecklas tillsammans med läkemedel (så kallad companion diagnostics). Vi vill uppmärksamma life science-företag på Medicovers möjlighet att vara en viktig partner för kommersialisering och marknadslansering på våra europeiska kärnmarknader.

 

 

2016 etablerades Medicover även på marknaden för vårdtjänster i Tyskland. Medicover drev i slutet av 2017, 16 öppenvårdskliniker som erbjuder vård inom endokrinologi, gynekologi, diabetologi, reumatologi, HIV, metadonbehandling och genetik . Dessa är belägna över hela Tyskland.
Expansionen i Tyskland är inriktad på specialistläkare som är beroende av god diagnostikkvalitet för sina patienter med kroniska sjukdomar, till exempel inom endokrinologi, diabetes, gynekologi, reumatologi samt genetiska sjukdomar . I nuläget består nätverket av cirka 100 läkare. Genom denna närvaro kan Medicover erbjuda flera öppenvårdsbehandlingar (både i primärvården och av specialister) samtidigt som kvaliteten och patientupplevelsen förbättras.