Brett spektrum av tjänster

Diagnostic Services kunder kan förlita sig på vårt breda utbud av tester. Testerna omfattar allergi- och autoimmundiagnostik, bakteriologi, parasitologi, biokemi, immunkemi, blodgruppsdiagnostik/transfusionsmedicin, tumörmarkörer, klinisk kemi, cytologi, hematologi, histopatologi, humangenetik, hygien, immunologi, infektionssjukdomar, mikrobiologi, molekylärbiologi och farmakologi/toxikologi. Synevo driver också ett omfattande nätverk av förstklassiga, standardiserade blodprovtagningscentraler som specialiserat sig på insamling av blod-, urin- och vävnadsprover som skickas direkt till egna laboratorier.

Kliniska prövningar

Kliniska prövningar är ett annat område där Medicover har specialkompetens. Synevo Central Lab (SCL) är en fristående och specialiserad enhet inom Diagnostic Services som enbart arbetar med stödja kliniska prövningar i hela Europa.

SCL samordnar alla faser i de diagnostiska testerna som ingår i en klinisk prövning, från planering och anskaffning av laboratoriematerial, via utbildning för forskare och logistikplanering, till dataanalyser och slutlig datasammanställning. SCL har ett omfattande utbud av över 1 500 validerade analyser, från rutin- och säkerhetsanalyser till avancerad diagnostik som krävs för effektivitet inom många olika medicinska områden.

SCL erbjuder klienterna dygnet runt-service genom en webbaserad, säker och användarvänlig applikation, LabOne. Applikationen möjliggör även övervakning av prövningsprocessen, observation av kliniska trender och sammanställning av standardrapporter och kundanpassade rapporter.

2016 etablerades Medicover även på marknaden för vårdtjänster i Tyskland. Medicover drev i slutet av 2017, 16 öppenvårdskliniker som erbjuder vård inom endokrinologi, gynekologi, diabetologi, reumatologi, HIV, metadonbehandling och genetik . Dessa är belägna över hela Tyskland.
Expansionen i Tyskland är inriktad på specialistläkare som är beroende av god diagnostikkvalitet för sina patienter med kroniska sjukdomar, till exempel inom endokrinologi, diabetes, gynekologi, reumatologi samt genetiska sjukdomar . I nuläget består nätverket av cirka 100 läkare. Genom denna närvaro kan Medicover erbjuda flera öppenvårdsbehandlingar (både i primärvården och av specialister) samtidigt som kvaliteten och patientupplevelsen förbättras.