Nätverk av laboratorier

Diagnostic Services har en lång tradition av att genomföra högkvalitativa diagnostiska tester på såväl mogna marknader som tillväxtmarknader.

I dagsläget har divisionen verksamhet i Tyskland, Polen, Rumänien, Ukraina, Bulgarien, Vitryssland, Georgien, Moldavien, Turkiet och Serbien.

I de flesta fall marknadsför Diagnostic Services sina diagnostiktjänster under välkända lokala varumärken så som Institut für Medizinische Diagnostik (IMD) i Tyskland, Synevo i Ukraina och Rumänien samt beo-lab i Serbien.

Ytterligare varumärken på den tyska marknaden.

  • Medicover Germany (the clinics network)
  • Hämostaseologicum
  • Diagnos
  • Gynäkologikum
  • Medizinisches Labor Rostock

Detta breda nätverk av enheter på flera marknader ger patienter en bättre möjlighet att få sina tester genomförda så snabbt som möjligt. Det finns alltid ett laboratorium relativt nära vilket gör att testerna kan utföras på kortare tid. För läkare betyder det snabb tillgång till diagnostisk information som förbättrar vårdprocessen samt ytterst förbättrar patienternas hälsa.

Sett till helheten utgör in vitro-diagnostik bara en liten del av sjukvårdsbudgeten, men bedöms vara ett stöd i över 70 procent av de beslut som läkare och annan personal inom vården fattar. Det är därför vår verksamhet är så viktig. Ju snabbare vi kan definiera problemet, desto snabbare kan vi hitta en lämplig lösning. Ju tidigare vi påbörjar en behandling, desto bättre resultat. Detta är särskilt viktigt vid vissa sjukdomar, till exempel cancer, där en tidig diagnos har stor betydelse för behandlingsresultatet.