Verksamhet

Diagnostic Services har ett brett utbud av diagnostiska laboratorietjänster som sträcker sig från rutin- till avancerade laboratorietester inom alla större kliniska patologi specialiteter. För 2018, så uppgick omsättningen för divisionen till 336,7 miljoner euro, vilket motsvarar 49 procent av Medicovers totala omsättning. Under 2018 utgjorde privatbetalningar 62 procent av omsättningen  och cirka 30 procent härrörde från tysk offentlig finansiering. Resterande del av divisionens omsättning utgjordes av offentlig finansiering i andra marknader.

Under 2018 hanterade divisionen 98 mijoner tester genom sitt nätverk av 95 kliniska laboratorier och 570 blodprovscentraler i tio länder.

Divisionen har en differentierad varumärkesstrategi på huvudmarknaderna.

Varumärkesstrategin är att utnyttja Medicovers styrka och höga anseende i regionen samt att behålla väletablerade lokala varumärken efter förvärv för att dra fördel av lokal marknadsföringspotential. Medicover är verksamt under varumärkena:

  • Synevo i Rumänien, Polen, Ukraina, Vitryssland, Bulgarien, Georgien, Moldavien, Turkiet
  • beo-lab i Serbien
  • Institut für Medizinische Diagnostik (IMD) i Tyskland.

Diagnostic Services huvudmarknader är Tyskland, Rumänien, Ukraina och Polen.

Fakta:

Driver 95 kliniska laboratorier

Driver 570 blodprovscentraler

98 miljoner tester utfördes under 2018

Divisionen driver en rad centrala och regionala laboratorier, sjukhuslaboratorier, specialistlaboratorier och ett stort nätverk av blodprovscentraler. Nav-och-eker-strukturen ger Medicover en enorm räckvidd och förmåga att överallt erbjuda samma breda spektrum av tester. 

  • Centrallaboratorier och regionala laboratorier: De centrala laboratorierna utgör naven i respektive verksamhetsland eller region och genomför rutin- och immunologitester, så väl som avancerade diagnostiska tester (bland annat inom histopatologi och genetik) samt stöd vid kliniska prövningar.. De regionala laboratorierna är belägna kring centrallaboratorierna och utför en rad rutinmässiga och immunologiska tester med kortare leveranstid (ofta samma dag).
  • Sjukhuslaboratorier: Dessa laboratorier kan utföra tidskritiska diagnostiska tester och underlättar tillgången till ett brett spektrum av tester levererade av andra laboratorier.
  • Specialistlaboratorier: Specialistlaboratorier utför tester inom specialområden som t ex specialimmunologi, genetik och histopatologi.
  • Blodprovscentraler: fungerar som insamlingspunkter för biologiska prover som blod-, urin- och vävnadsprover. Proverna transporteras sedan till Medicovers laboratorier där de analyseras.
  • Medicover-kliniker: Vid utgången av 2018 drev Medicover sammanlagt 23 tyska kliniker specialiserade på endokrinologi, hiv, genetik och reumatologi. På klinikerna arbetar specialistläkare som behöver diagnostik av den höga kvalitet som utmärker laboratorienätverket.

Diagnostic Services klienter är offentliga och privata vårdgivare, privatkunder, lokala myndigheter, försäkringsbolag, läkemedels- och biotechföretag samt andra laboratorier inom privat sektor. Vårt fokus ligger på att skapa tjänster av toppkvalitet, ett brett baserat utbud av medicinska tjänster, diagnosverktyg och lättillgängliga kommunikationskanaler för våra klienters behov.