Verksamhet

Diagnostic Services har ett brett utbud av diagnostiska laboratorietjänster som sträcker sig från rutin- till avancerade laboratorietester inom alla större kliniska patologi specialiteter. För 2017, så uppgick omsättningen för divisionen till 304,4 miljoner euro, vilket motsvarade cirka 52 procent of Medicovers totala omsättning. Av detta genererades ungefär 60 procent genom privatbetalningar och nära 30 procent från tysk offentlig finansiering. Resterande del av divisionens omsättning utgjordes av offentlig finansiering i andra marknader

Under 2017 hanterade divisionen över 124 mijoner tester genom sitt nätverk av 91 kliniska laboratorier och 511 blodprovscentraler i tio länder.

Divisionen har en differentierad varumärkesstrategi på kärnmarknaderna

Varumärkesstrategin är att utnyttja Medicovers stryka och höga anseende i regionen samt att behålla väletablerade lokala varumärken efter förvärv för att dra fördel av lokal marknadsföringspotential. Medicover är verksamt under varumärket:

  • Synevo i Rumänien, Polen, Ukraina, Vitryssland, Bulgarien, Georgien, Moldavien, Turkiet
  • beo-lab i Serbien
  • Institut für Medizinische Diagnostik (IMD) i Tyskland.

Diagnostic Services huvudmarknader är Tyskland, Rumänien, Ukraina och Polen.

Fakta:

Driver 91 kliniska laboratorier

Driver 511 blodprovscentraler

124 miljoner tester utfördes under 2017

Divisionen Diagnostic Services driver en rad regionala och centrala laboratorier, samt sjukhus- och specialistlaboratorier och ett stort nätverk av blodprovscentraler. Detta så kallade „hub and spoke” nätverk ger Medicover bred geografisk täckning och möjliggör en bred testmeny var än företagets kunder befinner sig och för att få tillgång till resultat snabbt.

  • Regionala och centrala laboratorier: De centrala laboratorierna utgör naven i respektive verksamhetsland eller region och erbjuder rutin- och immunologitester, så väl som avancerade diagnostiska tester (t.ex. inom histopatologi och genetik). Laboratorier i Berlin utgör även ett nav för hela divisionen. De regionala laboratorierna är belägna kring centrallaboratorierna och utför en rad rutinmässiga och immunologiska tester med kortare processtider.
  • Sjukhuslaboratorier: Dessa laboratorier kan utföra tidskritiska diagnostiska tester och underlätta ”off-site” tillgång till ett brett spektrum av tester.
  • Specialistlaboratorier: Specialistlaboratorier utför tester inom specialområden som t ex specialimmunologi, genetik och histopatologi.
  • Blodprovscentraler: fungerar som insamlingspunkter för biologiska prover som blod-, urin- och vävnadsprover. Proverna transporteras sedan till Medicovers laboratorier där de analyseras.

Divisionen Diagnostic Services klienter är offentliga och privata vårdgivare, privatkunder, lokala myndigheter, försäkringsbolag, läkemedels- och biotechföretag samt andra laboratorier inom privat sektor. Vårt fokus ligger på att skapa tjänster av toppkvalitet, ett brett baserat utbud av medicinska tjänster, diagnosverktyg och lättillgängliga kommunikationskanaler för våra klienters behov.