Hållbarhet

Vår mission är människans hälsa och välbefinnande.

Vår uppgift är att ta hand om våra patienter och deras hälsa. Genom att bedriva vår verksamhet på rätt sätt ska vi vara ett ansvarsfullt och hållbart företag.

Genom att bedriva en ansvarsfull verksamhet uppfyller vi förväntningarna hos kunder, patienter och samhället i stort. Hållbarhetsaspekter hanteras av flera avdelningar som HR, koncernjurist och IR, men är också en naturlig del av verksamheten ute i Medicovers divisioner.

Medicover har  gjort en intressent-och väsentlighetsanalys för att definiera de hållbarhetsområden som berör företaget. Analysen utfördes av medlemmar ur Medicovers koncernledning och andra viktiga interna intressenter. De viktigaste ämnena speglas i Medicovers hållbarhetsfokusområden.

 

De viktigaste hållbarhetsområdena för Medicover är:

  • Prevention och utbildning
  • Vård-och tjänstekvalitet
  • Tillgång till vård
  • Miljöhänsyn
  • Affärsetik