Uppförandekod

Medicovers värderingar utgör tillsammans med Medicovers Code of Conduct grunden för hållbart och ansvarsfullt företagande inom Medicover. Medicovers Code of Conduct stöds även av ytterligare policyer som beskrivs nedan.

Medicovers Uppförandekod

Medicovers kunder och patienter är viktiga för oss och vår fortsatta utveckling, precis som vårt ansvar gentemot  samhället. Vårt hållbarhetsarbete är inriktat på följande områden: förebyggande vård och utbildning, vård- och servicekvalitet, tillgång till vård, miljö och affärsetik. Vi är fast beslutna att verka i enlighet med höga etiska normer och ansvarsfull utveckling.

Medicovers uppförandekod är vårt huvudsakliga ramverk för hur vi gör affärer och säkerställer att vi omsätter våra värderingar till handling.

Syftet med Medicovers uppförandekod är att se till att alla anställda och företrädare för verksamheten är informerade om och följer grunderna för Medicovers affärsetik och arbetssätt.

Medicovers uppförandekod baseras på l internationella och grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och kampen mot korruption, principer som genomsyrar hela vår verksamhet

Medicover Code of Conduct nås genom att klicka på följande länk.