Kvalitet

Att kunna erbjuda en trygg vård med hög kvalitet har alltid stått i förgrunden för vår verksamhet, såväl inom sjukvård, som diagnostik.

Som en bekräftelse på det arbete koncernen lagt ned för att kunna garantera tjänster som uppfyller kundernas behov och på att ständigt förbättra kvaliteten, har verksamheten certifierats enligt ISO 9001:2008 – en internationellt erkänd standard för kvalitetscertifiering. Denna standard bygger på ett antal principer för kvalitetsstyrning, däribland ett starkt kundfokus, motiverad och engagerad företagsledning, processinriktning och kontinuerlig förbättring.

Divisionen Healthcare Services har också upprättat en kvalitetspolicy för sina strategiska kvalitetsmål. Det främsta målet är att tillhandahålla tjänster på ett smidigt, professionellt och kundorienterat sätt. Med hjälp av olika parametrar följer vi upp kvaliteten på utförandet och identifierar vad som kan förbättras. Läkarnas arbete bedöms inte bara efter de kliniska resultaten, utan också efter hur nöjda kunderna är, läkarnas inställning och vårdbeslutens kostnadseffektivitet. Vi mäter alla aspekter av vår verksamhet och analyserar fortlöpande data för att kunna trygga patientsäkerheten och förbättra våra tjänster. Till följd av detta ligger andelen nöjda patienter som besökt Medicovers vårdinrättningar över 90 procent.

Vår division Diagnostic Services eftersträvar innovation och högsta kvalitet, och har bland annat uppnått laboratorieackreditering enligt ISO 15189 och ISO 17125 samt följer god sed för laboratoriearbete, Good Clinical Laboratory Practice, (GCLP). För att mäta och säkerställa hög kvalitet medverkar divisionens laboratorier regelbundet i flera internationella program för kvalitetskontroll och tar del av omfattande kvalitets- och säkerhetsfortbildningar för läkare. Divisionens kvalitetspolicy utgör en del av de väl genomtänkta kvalitetssystem som används inom hela koncernen.

Utbildning

På Medicover anser vi att kontinuerlig utveckling och utbildning är en nyckelfaktor när det gäller att kunna erbjuda medicinska tjänster av högsta kvalitet.

Vi är tydliga med att det är allas vårt ansvar att skapa möjligheter till lärande. Vårt arbetsgivarerbjudande – ”Vi växer och verkar tillsammans” – speglas i våra ambitiösa utbildnings- och samarbetsprojekt.

AWF-Medicovers sjuksköterskeutbildning i Polen

Medicover var det första privata vårdbolag i Polen som etablerade ett samarbete med ett statligt universitet för att anordna heltidskurser i professionell sjukvård. År 2011 påbörjade de första studenterna Medicovers sjuksköterskeutbildning vid AWF (Józef Piłsudski University of Physical Education) i Warszawa.

Skolan uppfyller högsta europeiska standard för sjuksköterskeutbildningar. Undervisningen äger rum på AWF, Wilanówsjukhuset och olika Medicoverkliniker. Medicovers samarbete med AWF är ett försök att lösa sjuksköterskebristen och att ge nyutexaminerad personal nödvändig praktisk erfarenhet.

AWF-Medicovers sjuksköterskeutbildning

Medicover Romanias samarbete med Carol Davila

Medicover Romania är det enda privata vårdbolag som har ett samarbete med Carol Davila – den största skolan för sjuksköterskeutbildning i Rumänien (2014).

Tack vare samarbetet får studenterna praktik på Medicovers kliniker och sjukhus. Medicover och Carol Davila har tillsammans medverkat i olika CSR-initiativ; Medicover tar emot utbytesstudenter från andra länder (Spanien, Norge och Danmark). Utarbetandet av en workshop för blivande sjuksköterskor är påbörjat. Ingen av Medicovers konkurrenter har gjort något liknande.

Synevo Ukraines sjuksköterskeutbildning

För att försäkra sig om att kunna erbjuda tjänster av högsta kvalitet har Synevo Ukraine startat en intern sjuksköterskeutbildning.

Utbildningen omfattar:

  • Kundservice

  • Praktiskt omvårdnadsarbete

  • Rådande hygienföreskrifter

  • Laboratoriesystem och cash management

  • Förvaring och transport av biologiskt avfall

  • Akutvård

Årligen utexamineras 420 sjuksköterskor från utbildningen.

Samarbete med Queen Silvia Nursing Award

Medicover är också strategisk partner till Queen Silvia Nursing Award – den utmärkelse som Sveriges drottning delar ut för insatser inom äldrevården.

Inom ramen för samarbetet fick den första stipendiaten, sjuksköterskestudenten Hanna Davidsson, praktisera på Wilanówsjukhuset 2013.

Kurs i klinisk forskning för sjuksköterskor

Den fem dagar långa utbildningen är avsedd för sjuksköterskor med allmän eller laboratoriemedicinsk bakgrund, som arbetar eller vill arbeta med kliniska prövningar. Kursens kärna utgörs av en dags praktisk utbildning vid Synevo Central Lab i Bukarest och vid en Fas 1-enhet vid Matei Bals’ National Institute of Infectious Diseases.

Kursen i klinisk forskning anordnas av Synevo Central Lab Romania, Matei Bals’ National Institute
of Infectious Diseases (den första sjukvårdsenhet i Bukarest som ISO 9001/2000-certifierats för kvaliteten på sin specialistvård) och Romanian Nurses College (den rumänska sjuksköterskeföreningen med över 21 000 medlemmar).

«Utbildningen erbjuder en möjlighet för sjuksköterskor att få värdefulla insikter om sin roll i de forskningsteam som arbetar med kliniska prövningar i Rumänien. Det händer att sköterskor som redan är en del av ett sådant team, på grund av informationsbrist, inte fullt ut förstår eller åtar sig sitt ansvar i teamet. Målet med utbildningen är att hjälpa sjuksköterskor att bättre förstå sin roll och få dem att bli än mer engagerade i den kliniska prövningen, så att de ger rätt omvårdnad till studiens patienter, vars omhändertagande helt och hållet skiljer sig från vanliga patienters.»
Cristina Florescu-Moraid, Med Dr, Master of Science, specialist i laboratoriemedicin, Synevo Central Lab, Platschef i Rumänien, Moldavien, Bulgarien & Serbien samt initiativtagare till projektet.