Medarbetare

Tillsammans bygger vi framtidens vårdmodell.

Medicovers medarbetare arbetar för att förbättra och bibehålla våra patienters hälsa och välbefinnande. Vårt starka engagemang och vår kompetens gör skillnad. Tillsammans bygger vi framtidens vårdmodell.

Vår modell

Medicovers hela affär handlar om att bry sig om och det börjar med våra egna medarbetare. Vi stödjer och utvecklar våra anställda så att de kan ge våra kunder och patienter bästa möjliga vård samtidigt som de även själva får en givande kompetensutveckling.

Medicovers framgångar bygger på en företagskultur som engagerar och utvecklar våra medarbetare. Med rätt förutsättningar och verktyg kan vi överträffa oss själva, växa och åstadkomma ännu bättre resultat tillsammans. Därför är Medicover engagerade i att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla de bästa medarbetarna.

Alla aspekter av vår verksamhet – inte minst på HR-området – bygger på våra värderingar:

  • Passion för kvalitet: Vi strävar efter att leverera kvalitet i toppklass.
  • Teamwork: Vi jobbar tillsammans, uppskattar mångfald och delar gärna med oss av framgång.
  • Eget ansvar: Vi ger våra medarbetare den frihet och det stöd de behöver för att fatta rätt beslut utifrån alla intressenters perspektiv.
  • Integritet: Vi är raka och ärliga, och håller alltid vad vi lovar.
  • Entreprenörskap: Vi lyfter fram och belönar dem som gör största möjliga nytta genom att investera tid och pengar klokt.

Vi är Medicover

Medicover består av nära 21 000 medarbetare i mer än tio länder. Tillsammans strävar vi efter att förbättra vårt vårderbjudande och göra det tillgängligt för fler kunder. Runt två tredjedelar av våra medarbetare har medicinsk utbildning; de är läkare, sjuksköterskor, medicintekniker och laboratoriespecialister. 78 procent av medarbetarna är kvinnor. Över 74 procent har en universitetsutbildning och genomsnittsåldern är 41 år. Vi är stolta över att ha en mångfald och mycket välutbildade medarbetare med många olika bakgrunder.

Medarbetar engagemang

Engagemanget tar inte slut när våra medarbetare går hem. Under 2018 ställde mer än 850 personer upp som frivilliga i 50 projekt som över 4 500 människor fick nytta av.

Idrottsprojekt

Medicovers motto Din hälsa är vår största prioritet är inte bara en tom paroll.  

Den har blivit en del av vårt dagliga arbete i företaget – men inte bara det. Våra medarbetare är fantastiska ambassadörer för en hälsofrämjande livsstil både under och efter arbetstid, ofta genom att stödja välgörande ändamål. Läs mer om några av våra idrottsprojekt här:

Medicover Runners

För några år sedan väcktes en stor entusiasm för löpning hos Medicover s medarbetare. I Tyskland, Georgien, Polen, Rumänien, Serbien och Ukraina samlades medarbetare från olika affärsenheter och delar av organisationen för att motionera och medverka i en mängd idrottsaktiviteter.

Medicover Runners på BMW Half Marathon i Warszawa

Se videon och upptäck hur roligt vi har när vi springer tillsammans:

Cykellopp

”Tillsammans mot diabetes typ 2” är mottot för det cykellopp som återkommande anordnas av Medicover Foundation och Damian Medical Centre. Målet är att uppmärksamma vikten av fysisk aktivitet och en hälsofrämjande livsstil i kampen mot en av vårt sekels största epidemier – diabetes typ 2.

Inom ramen för loppet cyklar Medicovers volontärer cirka 1 000 km under en vecka, genom de så kallade Blå städerna, där invånarna kan få information om sitt hälsotillstånd genom att mäta blodtryck, kontrollera kolesterol- och glukosnivåer samt rådfråga medicinska experter från båda våra divisioner, Healthcare Services och Diagnostic services.

«‘Det svåraste är att sätta igång’ - För fyra år sedan började mitt äventyr med cykelloppet ’Tillsammans mot diabetes typ 2’. Loppets deltagare är tvungna att kämpa mot sina egna svagheter under träningen och förändra sin livsstil – genom att motionera mer. Men det bästa är de gemensamma träningspassen och samvaron med de fantastiska människor som stödjer varandra under själva loppet. Det är också ett bra tillfälle att göra dem som uppehåller sig i de Blå städerna medvetna om diabetes, vilket är vad hela kampanjen går ut på: att öka lokalbefolkningens kunskap om diabetes som en livsstilsrelaterad sjukdom.»
Krystian Kasprzak, Chef för Utveckling av försäkringssystem och kundtjänst, Medicover.
Lisa Berggren och Per-Olof Berggren, Professor i experimentell endokrinologi och medlem av PoZdro!-programmets vetenskapliga råd.
«Ingenting kunde stoppa oss. Loppet lät intressant när vi hörde talas om det, men att genomföra det var en imponerande upplevelse! Fantastiskt! Vi njöt verkligen av det.»
Lisa Berggren och Per-Olof Berggren, Professor i experimentell endokrinologi och medlem av PoZdro!-programmets vetenskapliga råd.

4:e upplagan av cykelloppet:

Under de fyra cykelloppen har vi lyckats undersöka över 4 000 personer. Diabetes upptäcktes hos 5 procent av de undersökta.

Triathlon under mikroskopet

Det sex månader långa projektet initierades av Małgorzata Łukasik, som då var biomedicinsk analytiker på Synevo Poland. Man kontrollerade fortlöpande 45 aktiva triathlonamatörer under deras normala träning. 32 laboratorieparametrar undersöktes under sex testserier. De testresultat som deltagarna i projektet fick gjorde det möjligt att exakt reglera träningen och skräddarsy den efter behov och förmåga. Dessutom användes de samlade provresultaten för vetenskapliga ändamål.

Initiativet har bidragit till att betona laboratoriets vikt inom idrotten och visat på forskning som ett redskap för tillförlitlig träningsmonitorering.

Under projektet upptäcktes av en händelse ett fall av omfattande rabdomyolys. Snabb diagnostisering och sjukhusvård gjorde att livshotande komplikationer kunde undvikas.

Dessutom upptäcktes paroxysmal nattlig hemoglobinuri hos en annan av triathleterna. Tack vare diagnosen kunde denne tas under behandling omedelbart.

Projektet visar hur viktigt det är att undersöka och diagnostisera idrottande människor och det bidrog dessutom till att rädda människoliv.

Małgosias initiativ ”Triathlon under mikroskop” var möjligt att genomföra tack vare Synevo Polands medicinske chef Andrzej Marszałeks stora engagemang och stödet från många handlingskraftiga medarbetare.

«Ett utmärkt projekt som hjälpte mig att koppla av och öka min rörlighet. Tack för att jag fick vara med, det var ett rent nöje!»
Projektdeltagare
«Fantastisk idé och organisation. Testresultaten var förvånande och gav anledning till eftertanke. Tack vare dem tar jag numera bättre hand om mig själv (särskilt när det gäller återhämtning). Tack för att jag fick möjligheten att medverka.»
Projektdeltagare

Volontärarbete

‘Ingen kan göra allt, men alla kan göra något’

Vår tillväxt och framgång är beroende av människor. Det krävs ett speciellt förhållningssätt för att kunna tro på, ha planer för och försöka förbättra den värld vi lever i. Varje dag ser vi våra medarbetares stora generositet när de delar med sig av sin tid, skicklighet, arbete, pengar, yrkeskunskap, kreativitet och medkänsla.

Varje år deltar Medicover s medarbetare i över 40 projekt vars mål är att förbättra tillvaron för utsatta medmänniskor. Vi har över 400 volontärer och omkring 3 000 personer om året får hjälp av dem.

«Jag är volontär på grund av inre övertygelse. Jag vill göra en positiv insats för det samhälle som jag lever i. Jag tycker om stämningen vid företagets volontärevenemang – att få lämna kontorsmiljön och arbeta med händerna, prata med kolleger och människor man annars inte brukar träffa och få veta lite om deras liv.»
Thomas Herfort, Miljö- och projektchef, IMD Labor Oderland