Medicover Foundation

Vår stiftelse Medicover Foundation grundades 2007 för att uppfylla det Medicover ser som sin uppgift: att övertyga barn, ungdomar och vuxna om att de, genom att varje dag fatta rätt beslut, verkligen kan påverka sitt fysiska och psykiska välbefinnande.

Marcin Radziwiłł, President Medicover Foundation
«Vi känner alla ett behov av att göra en insats, att sträva efter perfektion i allt vi gör. Vi har klart definierat vad vi står för, vi har en tydlig livsuppgift, och vi delar med oss av den till andra.»
(Maj 2016)
Marcin Radziwiłł, President Medicover Foundation

Medicover Foundation

Du kan ta del av Medicover Foundations rapport för 2018 här:

Stiftelsen förlitar sig på Medicover s stora medicinska erfarenhet när den utformar sina aktiviteter och sätter dem i verket. Stiftelsens samtliga initiativ har som mål att förbättra människors hälsa och öka hälsomedvetenheten i det omgivande samhället.

Bakom Medicover Foundation ligger tron på den förebyggande hälsovårdens kraft – att den kan skydda oss alla från allvarliga händelser som går att koppla till dåliga vanor.

Förebyggande hälso- och sjukvård

PoZdro!-programmet utgör en ny strategi mot den växande diabetesproblematiken och är ett av Europas största förebyggande projekt mot sjukdomen. 

Programmet, som drivs av Medicover Foundation, är ett sexårigt rikstäckande projekt för att förebygga diabetes typ 2 och andra livsstilsrelaterade sjukdomar i Polen

PoZdro!-programmet

PoZdro!-programmet riktar sig till 12–13-åringar och undersöker 30 000 högstadieelever i fyra större polska städer. De ungdomar som redan befinns vara i riskzonen för livsstilssjukdomar erbjuds att medverka i ett 2 år långt projekt som ska lära dem att sköta sin hälsa och att ändra matvanor och livsstil. Projektets mål är att kunna hjälpa 1 500 ungdomar, bland annat med att minska sitt BMI och förbättra sin kroppssammansättning (dvs. viktförhållandet mellan ben, kroppsfett och muskler).

Medicover i dag, enligt Fredrik Rågmark

Läs mer om PoZdro!-programmet här http://po-zdro.pl/