Miljöhänsyn

Vårt åtagande

Medicover strävar efter att minska företagets miljöpåverkan över tid. För oss är hänsyn till miljön en aspekt av att vi bryr oss om människors hälsa och välbefinnande. Medicovers miljöpåverkan härrör främst från energiförbrukningen i våra sjukhus, kliniker och övriga lokaler, från användning av diverse utrustning och material, från externa och interna transporter samt från avfall.

Vår modell

Medicover tillämpar principen att delegera ansvar i organisationen. Därför är miljöledningsansvaret lokalt i respektive division eller land. Flera enheter har miljöledningssystem som är certifierade enligt exempelvis EMAS.

Fokus ligger på att säkerställa efterlevnad av alla regelverk samt miljöpolicyn, samt att hantera miljöriskerna. Fokus på effektivitet och kostnader i verksamheten bidrar också till minskad miljöpåverkan.

Aktiviteter

Under 2018 utarbetade vi Medicovers första koncerngemensamma miljöpolicy och -påbörjade implementeringen av den.