Samhällsansvar

Medicover har sedan företaget grundades satsat på att bidra till både individens och samhällets hälsa genom ständigt förbättrad kvalitet, skicklighet och ekonomisk effektivitet.

Vi på Medicover har privilegiet och ansvaret att hjälpa våra kunder att förbli friska och att hitta den kvalitetsvård de själva och deras familjer behöver. Genom Medicover Foundation delar våra medarbetare som volontärer med sig av sin tid och sitt kunnande för att bidra till det samhälle som företaget verkar i.

Medicover Foundation grundades 1997 för att uppfylla det som Medicover ser som sin sociala mission – att förbättra människors hälsa genom att lära barn och vuxna att förebyggande hälsovård och en hälsofrämjande livsstil har påtaglig och varaktig effekt på det fysiska och psykiska välbefinnandet. Därför medverkar Medicover Foundation i en lång rad aktiviteter, däribland volontärarbete, utbildning och livsstilsförbättrande projekt.

Utöver stiftelsen är Medicovers hållbarhetsarbete inriktat på att förbättra företagets processer/operativa effektivitet, sänka kostnader, eftersträva tillväxt och skapa mervärde i stället för att enbart koncentrera sig på företagets anseende utåt. Medicover strävar efter att integrera hållbarhetsprinciperna i affärsverksamheten som stöd för företagets övergripande affärsmål och att göra en positiv insats för både kort- och långsiktiga värden.

Medicovers fokusområden i hållbarhetsarbetet är:

Hållbar bolagsstyrning

Kvalitet

Miljö

Medarbetare