Tillgång till vård

Vårt åtagande

Medicover fortsätter att växa för att nå ännu fler kunder och patienter på såväl befintliga som nya marknader. Vi förbättrar vårdtillgängligheten genom digitalisering och kapacitetsuppbyggnad.

 

 

Vår modell

Genom att tillhandahålla vård och tjänster med kvalitet får vi friska och nöjda kunder vilket driver fortsatt tillväxt på våra viktigaste marknader i Central- och Östeuropa samt Tyskland. Vi når även nya marknader och kunder genom förvärv samt genom att utöka vårt erbjudande med nya specialistvårdssegment

Innovationsförmåga är avgörande för att möta kundernas behov och förväntningar. Medicover söker hela tiden efter nya sätt att möta, diagnostisera och behandla kunder och patienter. Allt fler patienter väljer att kontakta Medicover via internet. Forskningen visar att många patientbesök inte är nödvändiga, inte minst när det gäller lindrigare sjukdomar. Patienterna kan hantera många ärenden via Medicovers webbplattform, och kan också kommunicera med sin läkare via meddelandefunktioner, videosamtal och telefonsamtal.

Med modern teknik har Diagnostic Services väsentligt förbättrat sina tjänster, effektivitet och tillgänglighet. Avancerade automatiska lösningar förenklar hela processen, från provtagningen till att läkare och patienter kan ta del av värdefull information. Med så kallad Next Generation Sequencing kan DNA avläsas och avkodas snabbare och billigare än någonsin tidigare. Effektiviseringen möjliggör att Medicover kan ge råd till och behandla fler patienter ännu mer effektivt.

Aktiviteter

Den digitala utvecklingen bidrar till utveckling av vårdsektorn och skapar helt nya möjligheter. Under 2018 fortsatte Diagnostic Services att vidareutveckla sitt e-handelsinitiativ. Syftet är att öka tillgängligheten till Medicovers laboratorier, till exempel genom att tillhandahålla patientinformation och göra det möjligt att köpa tester på webben. Genom att beställningar och orderhantering görs effektivt via internet frigörs värdefull tid till nytta för kunden. Detta sker i samarbete med divisionen Healthcare Services. Initiativet är fortfarande i sin linda, och strävar efter att successivt förenkla åtkomsten till webbtjänsterna, så att en väsentlig del av omsättningen ska genereras via internet.

Under 2018 öppnade Diagnostic Services också 69 nya blodprovscentraler för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Healthcare Services förbättrade tillgängligheten för divisionens tjänster genom att bland annat utveckla sina digitala resurser. Cirka 200 000 personer använder i dagsläget Medicovers app. I appen kan kunderna boka tid, läsa testresultat, interagera med sin läkare och erhålla recept. Appen har flera nya funktioner – bland annat blir de patienter som delar sin plats automatiskt ankomst-registrerade när de går in på mottagningen.

Healthcare Services har också förbättrat flera processer, bland annat behandlingen av ryggbesvär. Genom att skapa specialistenheter blir de medicinska utfallen bättre och kundnöjdheten ökar samtidigt som kostnaderna sänks.