Tillgång till vård

Vårt åtagande

Medicover fortsätter att växa för att nå ännu fler kunder och patienter på såväl befintliga som nya marknader. Vi förbättrar tillgången till vård genom digitalisering och kapacitetsuppbyggnad.

Vår modell

Genom att tillhandahålla vård och tjänster med kvalitet säkrar vi kundlojaliteten och driver en fortsatt organisk tillväxt på våra viktigaste marknader i Centraleuropa och Tyskland. Vi når även nya marknader och kunder genom selektiva förvärv samt genom att utöka vårt erbjudande med nya specialistvårdssegment.

Att med innovativa lösningar möta kundernas behov och förväntningar är av yttersta vikt. Här kan det handla om att uppfinna nya sätt att möta, diagnostisera och behandla kunder och patienter. Allt fler patienter väljer att kontakta Medicover via internet och forskningen visar att många patientbesök är helt onödiga, inte minst när det gäller lindrigare sjukdomar. Patienterna kan hantera många ärenden via Medicovers webbplattform, exempelvis tidsbokningar, testresultat och recept. Patienterna kan också kommunicera med sin läkare via meddelandefunktioner, videosamtal och telefonsamtal.

Med modern teknik har Diagnostic Services förbättrat sina tjänster, sin effektivitet och sin tillgänglighet enormt. Avancerade automatiska lösningar förenklar hela processen, från provtagningen till att läkare och patienter tar del av viktig information. Med så kallad Next Generation Sequencing kan vi avläsa och avkoda DNA snabbare och billigare än någonsin tidigare. Tack vare dessa framsteg kan vi behandla fler patienter.

Aktiviteter

Den digitala utvecklingen håller på att omdana hela vårdsektorn och skapa helt nya möjligheter. Diagnostic Services har tillsammans med en extern partner fortsatt att utveckla och marknadsföra beställning av laboratorietester via webben samt digitala histopatologibilder. I det senare fallet slipper patienter och sjukvårdspersonal att förflytta sig. Divisionen har också ökat inslaget av webbaserad rapportering av testresultat. Vidare har Diagnostic Services förbättrat tillgängligheten ytterligare genom att öppna blodprovscentraler i 71 städer.