Kvalitet och nöjda kunder

För Medicover är kvaliteten på våra tjänster en avgörande faktor för företagets framgång och konkurrensförmåga.

Vi använder olika parametrar för att följa upp kvaliteten på utförandet och identifiera vad som kan förbättras. En läkares arbete bedöms inte bara efter de kliniska resultaten utan också efter hur nöjda kunderna är, läkarens inställning och kostnadseffektiviteten i vårdbesluten. Vi mäter alla aspekter av vår verksamhet, och analyserar fortlöpande data för att se hur vi ska kunna förbättra tjänsterna. Detta arbete resulterar i ett växande antal kunder. För närvarande uppgår antalet medlemmar med förmånspaket till 1 024 000.

Andelen nöjda patienter som besökt våra vårdinrättningar ligger en bra bit över 90 procent. På vårt sjukhus i Wilanów är så många som 97 av 100 patienterna nöjda.

IPSOS undersökningar av kundtillfredsställelsen visar att patienter i Polen gärna rekommenderar Medicover. Medicovers Net Promoter Score (dvs. hur många som skulle rekommendera Medicover till vänner och kollegor) är mer än 20 procent högre än för våra huvudkonkurrenter.

För att säkra en fortsatt hög nivå gällande kundnöjdheten måste vi vara innovativa. Undersökningar visar att många besök i vården, särskilt de som gäller lindrigare åkommor, är onödiga. Vi har därför infört flera olika webbaserade lösningar. Tack vare vår e-plattform kan kunder boka eller avboka sina besök, läsa provsvar, beställa recept och kommunicera med läkaren via chatt, telefon eller videolänk. Våra kunder vill att vården ska vara lättillgänglig och de vill ha möjlighet att välja kontaktsätt – användning av modern teknik är att föredra eftersom det ger utdelning direkt och sparar våra kunders tid.