Om oss

Divisionen Healthcare Services erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vårdtjänster, genom försäkringsplaner eller kontantbetald vård. Divisionen tillhandahåller mycket avancerade medicinska tjänster och lösningar, både för dagpatienter och för patienter som behöver sjukhusvård.

För 2017 uppgick Healthcare Services omsättning till 285,8 miljoner euro, vilket motsvarar 48 procent av Medicovers omsättning. Genom åren har vi utvecklat flera olika specialisttjänster, utformade för att våra kunder ska få tillgång till bästa möjliga vård och service. Verksamheten har utökats för att omfatta hela utbudet från primär- till specialistvård, bland annat IVF-mottagningar, tandvårdskliniker, äldreboenden, ögonkliniker, hudmottagningar och wellnesscenter samt träningsmöjligheter och apotek.

Marknaden för vårdtjänster kan delas in i sjukhusvård och öppenvård. Sjukhusvård innebär att patienten läggs in på sjukhus under åtminstone en natt, medan patienter inom öppenvården kan återvända hem samma dag.

Öppenvård kan ytterligare delas in i primärvård respektive specialistvård. Patientens första vårdkontakt brukar vara primärvårdens personal – oftast husläkare, specialistläkare inom internmedicin eller barnläkare. Specialistvård ges av läkare som fokuserar på ett visst medicinskt område.

Koncernens integrerade vård- och betalmodell, där Medicover båder erbjuder förbetalda vårdfinansieringslösningar och tillhandahåller den relaterade vården svarade för mer än 60 procent av divisionens omsättning under 2017. Majoriteten av detta består av privat sjukförsäkring i form av arbetsgivarfinansierade personalförmånder. Medparten av sjukvården erbjuds genom Medicovers egna nätverk av vårdkliniker och sjukhus, enbart en liten andel av vården erbjuds genom externa parter. Genom att komibnera såväl finansiering som vård i en obruten vårdkedja kan Medicover på ett effektivt sätt erhålla finansiering, hantera tillgång och efterfrågan på sina tjänster samt erbjuda vård av hög kvalitet, vilket resulterar i låg kundomsättning och hög kundlojalitet.

För närvarande så omfattar Healthcare Services fyra sjukhus, 96 vårdcentraler och 18 fertilitetskliniker i Polen, Rumänien, Indien, Ukraina samt har ett nätverk av mer än 2 000 lokala partners inom hälsovårdssektorn.

Fakta:

Verksamhet i 7 länder

4 sjukhus och fler än 100 vårdcentraler

> 5,7 miljoner patientbesök per år

> 1 miljon medlemmar