Arbetstillfällen

Medicovers mission är att på bästa sätt bevara, men även förbättra där det är möjligt, våra kunders hälsa.

Medicover, som är ett ledande internationell vård- och diagnostikföretag och branschens största arbetsgivare för vårdpersonal i Öst- och Centraleuropa, fortsätter att expandera och erbjuda intressanta möjligheter för välutbildad personal både inom den medicinska, och den affärsmässiga verksamheten.

Är ditt mål att göra en insats och skapa verkligt värde, att medverka till något meningsfullt genom ditt arbete? Vill du göra vårt motto ”Caring for your health is all we do” till ditt?

Vill du avancera och utvecklas tillsammans med företaget, växer du med utmaningar och har lätt att anpassa dig i en föränderlig miljö?

Vill du göra en insats, forma framtiden och leverera tjänster av högsta kvalitet?

Bor du i något av de länder där Medicovers vård- eller diagnostiktjänster erbjuds (se kartan) eller är bosatt utomlands, men vill flytta tillbaka till ditt hemland?

I så fall är Medicover rätt val för dig.

Vi erbjuder ett öppet arbetsklimat med många möjligheter att växa, både som person och på teamnivå, och därigenom nå självförverkligande.

För Medicover är DIN framgång VÅR framgång.

Du kan vara nyutexaminerad eller en erfaren yrkesmänniska på jakt efter nästa utmaning i arbetslivet – under rubriken Möjligheter hos oss kan du bekanta dig med vilka möjligheter som finns genom att bli en del av Medicover.

Våra kunders hälsa är vårt enda mål. Om du också vill arbeta inom en meningsfull verksamhet kan du här få mer information om de områden inom Medicover där det kan finnas arbetstillfällen:

Laboratorier & blodprovscentraler

Personal vid kliniska laboratorier, bland andra läkare, diagnostikspecialister, medicinska tekniker och forskare (biologer, kemister, farmakologer), liksom de sjuksköterskor som arbetar på blodprovscentralerna, sörjer alla för att laboratorieresultaten håller hög kvalitet, eftersom kvalitetstänkandet intar en särställning i allt vi gör.
Läkare och diagnostikspecialister samarbetar med sina kolleger på mottagningarna och sjukhus för att stärka den diagnostiska processen i omvårdnaden av våra patienter. Detta välorganiserade samarbete mellan kliniska tjänster och laboratorietjänster har under de 20 år vi verkat, varit en viktig nyckel till framgång i vårt vårdarbete med miljoner patienter runtom i Europa.

Kliniker & sjukhus

Vårdpersonalen – såväl läkare som sjuksköterskor – är livsviktiga för vår organisation och för vår uppgift att ta hand om människors hälsa. Vi är beroende av läkares och annan vårdpersonals sakkunskap och skicklighet för att förstå våra patienters behov och för att kunna förbättra och utvidga våra tjänster på det sätt som bäst uppfyller deras behov.

Företagssupport

Utan supportfunktioner skulle vi aldrig ha nått så långt som vi gjort. Försäljnings- och marknadsföringsstöd främjar nyskapande och tillväxt och gör våra tjänster tillgängliga för patienter och konsumenter. De utgör garantin för den höga kvalitet som så starkt genomsyrar vårt företag och som våra anställda ger prov på i sitt dagliga arbete.
Vår verksamhet är beroende av människor med sakkunskap på så vitt skilda områden som IT, HR, ekonomi, upphandling och juridik. Tack vare deras engagemang kan vi erbjuda våra patienter och konsumenter effektiva och transparenta tjänster med stöd i förstklassiga tekniklösningar. Med vår företagskultur och identitet som starka drivkrafter ser vårt HR-team till att rekrytera skickliga medarbetare och att utveckla deras talanger – både för deras eget och för företagets bästa.