Vår värdegrund och företagskultur

Nära 21 000 medarbetare förser varje år fler än
1 200 000 medlemmar på våra marknader med hälso- och sjukvårdstjänster och mer än 98 miljoner diagnostiska laboratorietester utförs.

Företagets värderingar och mångfaldspolicy inspirerar Medicovers medarbetare till nytänkande och bidrag som främjar tillväxten.

Vår bransch handlar om människor och om tillit. Våra kunder anförtror oss sin hälsa och det är ett ansvar vi tar på stort allvar. Bara genom att uppträda med yrkesskicklighet och integritet kan vi vinna våra intressenters förtroende och leva upp till företagets goda rykte. Medicovers värderingar spelar en viktig roll i det avseendet, de klargör hur vi förväntar oss att medarbetarna förhåller sig till varandra, till våra kunder och affärspartner, men också till det omgivande samhället. Vi rekryterar främst personer som delar vår värdegrund.

Fredrik Rågmark, Board of Directors och CEO Medicover
«Om det är något vi utmärker oss för, är det att ha utvecklat en fantastisk organisationskultur, och den ligger bakom vårt engagemang, som i sin tur inspirerar till framsteg – om jag skulle peka ut en enda sak vi har lyckats med är det just det.»
Fredrik Rågmark, Board of Directors och CEO Medicover

De värderingar som ligger till grund för Medicovers företagskultur är:

Dr Silvian Cioata, Clinic Manager Medicover Romania
«Hos Medicover är laganda inte en klyscha; den finns där i vårt dagliga arbete, i vår beredskap att anstränga oss lite extra för våra kolleger, att göra mer än det som krävs i arbetsbeskrivningen. Den inställningen bidrar till företagets effektivitet och stärker teamet. Det gör, i sin tur, att man gärna går till arbetet, eftersom man vet att man verkligen kan lita på sina kolleger.»
Dr Silvian Cioata, Clinic Manager Medicover Romania
Inna Hayman, Nurse, Synevo Ukraine
«För oss är lagandan det viktiga. Synevo-teamet lyckas löpande, trots motigheter stundtals, uppfylla sina åtaganden i tid och på ett skickligt sätt. Jag känner mig stolt och tacksam.»
Inna Hayman, Nurse, Synevo Ukraine
Patrycja Cech-Cuber, HR Processes Management Coordinator, Medicover Poland
«Jag värdesätter yrkeskunnandet hos de läkare jag kommer i kontakt med här. Jag har alltid blivit behandlad med respekt och vänlighet av mina kollegor. Jag har själv samma förhållningssätt och det stärker mig i min övertygelse att det här är rätt plats för mig. Det är exakt den här sortens företag jag vill arbeta för och som jag faktiskt arbetar för än i dag!»
Patrycja Cech-Cuber, HR Processes Management Coordinator, Medicover Poland
Sergiy Kostenko, Medical Representative Synevo Ukraine
«Här försöker varje medlem i teamet att göra sitt allra bästa och hjälpa andra […] de bemödar sig om att bidra så mycket de kan till våra gemensamma mål, på ett okonventionellt men korrekt sätt. Här är kvalitet inte bara något man talar om, utan vårt främsta motto.»
Sergiy Kostenko, Medical Representative Synevo Ukraine
Iryna Gyrenko, HR Manager, Synevo Ukraine
«Ett av Medicovers vägledande värden är möjliggörande, att skapa möjligheter. Att ge medarbetarna den frihet och det stöd som behövs för att kunna fatta lämpliga beslut som leder till resultat.»
Iryna Gyrenko, HR Manager, Synevo Ukraine
Dorota Klimecka, Deputy Centre Manager for Medical Affairs Medicover/Occupational Health Specialist, Medicover, Poland
«Läkare får sällan höra beröm från sina patienter. Men vi på Medicover har det bättre än så, eftersom teamwork, möjliggörande, integritet, entreprenörskap och kvalitetstänkande är värden som vägleder oss varje dag. Tack vare dem är vi ett undantag på marknaden för vårdtjänster.»
Dorota Klimecka, Deputy Centre Manager for Medical Affairs Medicover/Occupational Health Specialist, Medicover, Poland
Dorota Góralczyk, Administration Specialist, Synevo Poland
«Strävan efter kvalitet har blivit vår verkliga passion. Hos Synevo uppgraderar vi ständigt våra färdigheter och utökar vår kunskap. Företaget har en öppen inställning till alla initiativ som har till syfte att optimera processer och effektivisera resursanvändningen. Vi har gott om möjligheter att utöva entreprenörskap.»
Dorota Góralczyk, Administration Specialist, Synevo Poland
Valentyn Lukianinko, Engineer Programmer, Synevo Ukraine
«Vad jag hart lärt mig av Synevo-teamet är inställning till samarbete, att ta eget ansvar för beslut, kvalitetstänkande, entreprenörskap och ärlighet.»
Valentyn Lukianinko, Engineer Programmer, Synevo Ukraine