Mission & Strategi

Vår mission är att förbättra och upprätthålla våra kunders hälsa och välbefinnande på bästa möjliga sätt. Vårt fokus är att på ett effektivt sätt – på rätt plats och vid rätt tidpunkt – understödja våra patienters hälsa för att säkerställa goda resultat.

Vår affärsmodell bygger på att vi genomför en rad strategiska prioriteringar:

  • Att vi utnyttjar koncernens välrenommerade varumärke och högkvalitativa tjänsteutbud för att säkerställa hög kundlojalitet och fortsätta att främja organisk tillväxt och vidareutveckling av befintliga verksamheter i Centraleuropa och Tyskland. 

  • Att vi genomför selektiva företagsförvärv för att öka Medicovers närvaro på befintliga marknader och utveckla nya segment inom specialistvårdsektorn, samt genomför ytterligare förvärv med avsikt att etablera företaget i nya länder med långsiktigt hög tillväxtpotential och utveckla verksamheter där.

  • Att vi upprätthåller hög kvalitet för att profilera Medicover gentemot konkurrenterna inom divisionens huvudsakliga affärssegment, samt attrahera personal med ledande kompetens.

Tekniken står i centrum för Medicovers strategiska vision. Ända sedan starten har Medicover lagt ned mycket tid och stora ekonomiska resurser på att bygga upp en egen, i högsta grad skalbar och flexibel plattform. Den är mycket viktig för en hållbar tillväxt och för att växa genom förvärv.

Medicovers förvärvsstrategi fokuserar på kompletterande eller nya tjänster och resurser där koncernen kan expandera sitt tjänsteutbud på sina marknader. Inom Healthcare Services omfattar detta bland annat öppenvård och specialistvård med goda tillväxtmöjligheter, till exempel inom fertilitetstjänster och tandvård. Inom Diagnostic Services omfattar detta bland annat kompetens inom specialistområden med stark tillväxtpotential och högt värde, till exempel molekylär- och anatomisk patologi.

Med denna starka plattform på plats är Medicovers strategi att fortsätta växa genom både organisk tillväxt och förvärv, och därigenom behålla sin ledande ställning på huvudmarknaderna – Polen, Tyskland, Rumänien och Ukraina – samt att stärka sin position på nya marknader.