Styrelse

Fredrik Stenmo

 • Född 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Styrelseordförande sedan 2017
 • Styrelseledamot sedan 2005
 • Ledamot i revisionsutskottet, ersättningsutskottet och valberedningen.
Utbildning Juristexamen, Lunds universitet. Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Övriga nuvarande befattningar Styrelseordförande i Oresa Ltd. Styrelseledamot i Jonas and Christina af Jochnicks stiftelse, Celox Group Limited och Celox Holding AB.
Yrkesbakgrund Partner på FSN Capital. Anställningar på Bank Boston Capital och SEB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Aktieägande i bolaget 1) : 5 497 050 A-aktier och 23 210 B-aktier.

Peder af Jochnick

 • Född 1971
 • Nationalitet: Svensk
 • Styrelseledamot sedan 2012
Utbildning Examen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Examen från Sjökrigsskolan och Försvarshögskolan.
Övriga nuvarande befattningar Styrelseordförande i Scandinavian Risk Solutions AB, Grafair Flight Management AB, Grafair Bromma AB och Viceroy AB. Styrelseledamot i Celox Holding AB.
Yrkesbakgrund VD Scandinavian Risk Solutions, COO och ansvarig chef Air Express. Helikopterpilot Scandinavian Air Ambulance.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Aktieägande i bolaget: 2 921 965 A-aktier

Robert af Jochnick

 • Född 1940
 • Nationalitet: Svensk
 • Styrelseledamot sedan 2007
Utbildning Examen från Handelshögskolan i Stockholm och juristexamen, Stockholms universitet
Övriga nuvarande befattningar

Styrelseordförande i Credus Management AB, Mint Capital Ltd, NG Invest Beta AB och Stichting af Jochnick Foundation (NL). Styrelseledamot i Oriflame Holding AG och Goodcause Holding AB.

Yrkesbakgrund
Medgrundare av Oriflame och styrelseledamot sedan 1970

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Aktieägande i bolaget: 250 000 A-aktier och 1 485 638 B-aktier

Arno Bohn

 • Född 1947
 • Nationalitet: Tysk
 • Styrelseledamot sedan 2001
Utbildning Executive ISMP, Harvard Business School
Övriga nuvarande befattningar Vice styrelseordförande i Hueck Folien GmbH. Styrelseledamot i Market Logic Software AG och i Segera Ltd
Yrkesbakgrund
Vice VD i Nixdorf Computer AG. VD i Porsche AG. Vice VD i General Electric Co.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieägande i bolaget: 122 640 A-aktier och 160 000 B-aktier

Sonali Chandmal

 • Född 1968
 • Natonalitet: Belgisk och indisk
 • Styrelsemedlem sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning MBA, Harvard Business School and BA (economics), University of California (Berkeley)
Övriga nuvarande befattningar Styrelseledamot i International School of Brussels. Partner på A Lamot & Company,  Styrelseledamot Ageas SA/NV
Yrkesbakgrund
Bain & Company 1997–2017

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieägande i bolaget: 25 000 B-aktier

Michael Flemming

 • Född 1957
 • Nationalitet: Sydafrikan
 • Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning Kandidatexamen i handel, kandidatexamen i juridik och B Proc; AMP, Harvard Business School
Övriga nuvarande befattningar True North Development Ltd.
Yrkesbakgrund
Styrelseledamot och VD i Life Healthcare Ltd. Styrelseledamot i Saanyati Holding Ltd. Styrelseledamot i Capio AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieägande i bolaget: –

Margareta Nordenvall

 • Född 1954
 • Nationalitet: Svensk
 • Styrelseledamot sedan 2001. Ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning

Läkarexamen och Med Dr vid Karolinska Institutet och MBA, Sloan, Massachusetts Institute of Technology

Övriga nuvarande befattningar Styrelseledamot i Riksdagens Veteranförening och B Omentum Holding AB
Yrkesbakgrund
VD i Sophiahemmet AB. Styrelseledamot i Feelgood AB och Focal Point AB. Mando AB. Ledamot i Riksdagen. Styrelseledamot i Statens medicinsk-etska råd och Folkhälsomyndigheten.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieägande i bolaget: 78 830 A-aktier

Fredrik Rågmark

 • CEO
 • Nationalitet: Svensk
 • Född 1963
 • Styrelseledamot sedan 1997
 • Anställd på Medicover sedan 1996
Utbildning Juristexamen, Stockholms universitet och Ekonomexamen, Stockholms Handelshögskola
Övriga nuvarande befattningar Flertal uppdrag inom Koncernen
Tidigare befattningar Managing Director Oresa Ventures, Business Development Manager, Oriflame Östeuropa

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieägande i bolaget: 2 479 155 B-aktier

1) Inklusive närståendes innehav