Styrelse

Fredrik Stenmo

 • Född 1971
 • Styrelseordförande sedan 2017
 • Styrelseledamot sedan 2005
 • Ledamot I revisionsutskottet och ersättningsutskottet
Utbildning Juristexamen, Lunds universitet. Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Övriga nuvarande befattningar Styrelseordförande i Oresa Ventures Limited. Celox Group Limited, Celox Holding AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Jonas af Jochnick

 • Född 1937
 • Vice styrelseordförande sedan
 • Styrelseledamot sedan 2000
 • Ledamot I ersättningsutskottet
Utbildning Juristexamen, Stockholms universitet och MBA, Harvard Business School
Övriga nuvarande befattningar Styrelseledamot i Jonas and Christina af Jochnicks stiftelse, Oriflame Holding AG, Celox Holding AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Robert af Jochnick

 • Född 1940
 • Styrelseledamot sedan 2000
Utbildning Examen från Handelshögskolan i Stockholm och juristexamen, Stockholms universitet
Övriga nuvarande befattningar Styrelseordförande i Stichting af Jochnick Foundation. Styrelseledamot i Oriflame Holding AG, GoodCause Holding AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Peder af Jochnick

 • Född 1971
 • Styrelseledamot sedan 2012
Utbildning Examen från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Övriga nuvarande befattningar Styrelseordförande i Scandinavian Risk Solutions AB, Styrelseledamot i Celox Holding AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Fredrik Rågmark

 • CEO
 • Född 1963
 • Styrelseledamot sedan 2000
 • Anställd på Medicover sedan 1997
Utbildning Juristexamen, Stockholms universitet och Ekonomexamen, Stockholms Handelshögskola
Övriga nuvarande befattningar Flertal uppdarag inom Koncernen
Tidigare befattningar Managing Director Oresa Ventures, Business Development Manager, Oriflame Östeuropa

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Margareta Nordenvall

 • Född 1954
 • Styrelseledamot sedan 2001
 • Ledamot i revisionsutskottet
Utbildning

Läkarexamen och Med Dr vid Karolinska Institutet och MBA, Sloan, Massachusetts Institute of Technology

Övriga nuvarande befattningar Styrelseledamot i Swedish Parliament’s Veterans

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Arno Bohn

 • Född 1947
 • Styrelseledamot sedan 2001
Utbildning Executive ISMP, Harvard Business School
Övriga nuvarande befattningar Vice styrelseordförande i Hueck Folien GmbH. Styrelseledamot i Market Logic Software AG och i Segera Ltd

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Michael Flemming

 • Född 1957
 • Styrelseledamot sedan 2015
 • Ledamot I revisionsutskottet
Utbildning Kandidatexamen i handel, kandidatexamen i juridik och B Proc; AMP, Harvard Business School
Övriga nuvarande befattningar Styrelseledamot i Capio AB (publ)

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Sonali Chandmal

 • Född 1968
 • Styrelsemedlem sedan 2017
Utbildning MBA, Harvard Business School and BA (economics), University of California (Berkeley)
Övriga nuvarande befattningar Member of the Board of Trustees in The International School of Brussels.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja