Bakom den ursprungliga idén till ABC Medicover står den svenske entreprenören Bengt Beckmann som byggt upp en vårdverksamhet i Kenya, Africa Air Rescue (AAR). Bengts fru Maria var från Polen, och när hennes föräldrar blev sjuka följde han med henne till Polen, där han konstaterade att vårdkvaliteten på tillgänglig vård var låg. Detta blev grunden till Bengts beslut att starta en vårdverksamhet i Polen.

Det ursprungliga teamet

Jonas af Jochnick, en av grundarna till kosmetikföretaget Oriflame, investerar i ABC Medicover. Med Jonas kommer även Fredrik Rågmark, i dag VD för Medicover.

Den första kliniken

Den första kliniken öppnar i Warszawa i augusti 1995.

Ett helt nytt koncept

ABC Medicover introducerar ett helt nytt vårdkoncept som vänder sig till företag och bygger på förbetalt medlemskap.

Allt under ett tak

ABC Medicovers princip är ”…allt under ett tak…”, vilket innebär en för kunden samlad tillgång till medicinska specialister, laboratorier och diagnostikcenter, samt tillgång till flerspråkig vårdpersonal, välbelägna lokaler och goda parkeringsmöjligheter.

Passion för kvalitet

Bengt Beckmann, som alltid slog vakt om hög kvalitet och ansåg att alla klienter skulle få ett personligt bemötande, rekryterar en servitris som första säljare till företaget eftersom han imponeras av hennes känsla för kundservice.

Handlingskraft

ABC Medicover har ingen verksamhet utanför Warszawa, men rycker i ett nödläge ut till södra Polen, i hyrd helikopter, för att rädda en person i Unilevers landschefs familj – kostnaden är lika stor som hela marknadsföringsbudgeten för första året. Unilever är än i dag en av Medicovers klienter.

Utländsk expertis

Eftersom Medicovers affärsmodell är helt ny för Centraleuropa hittar Medicovers investerare en internationellt strategisk partner, Community Health Plan (CHP), för att hjälpa företaget att växa.

CHP grundades av Warren Paley och har varit verksamt i 25 år. Warren, som från början var lantbrukare, upptäckte när hans fru blev allvarligt sjuk att vården hon fick var otillfredsställande. Han bestämde sig då för att ägna resten av sitt yrkesverksamma liv åt att utveckla ett patientorienterat vårdsystem med hög kvalitet. Detta blir början på CHP.

Innovativ marknadsföring

Med stöd av CHP så blev Medicover snart en pionjär för innovativ marknadsföring inom den polska hälsovårdssektorn.

Medicovers nya logotyp

Warren Paley bidrog också till företagets rebranding. Tack vare hans bidrag så blev Medicover företagets officiella namn och en ny logotyp introducerades.

Den första versionen av logotypen ritades på en bit servett, uppe bland molnen, någonstans mellan USA och Polen. Den ursprungliga Medicover logotypen (versionen som Warren tog fram) hade Medicover skrivet över toppen av figuren av den lilla mannen. Detta var viktigt för Warren, då han ville illustrera företagets fokus på fullständig ”omfattning av vård och omsorg” för individen.

När Warszawa-verksamheten väl var etablerad startade Medicover sin målmedvetna expansion i resten av Polen. Medicover beslutade sig för att etablera verksamhet också i andra centraleuropeiska länder och i samband med detta följde också de första investeringarna i diagnostiska laboratorier.

Nationell och internationell expansion

Medicover öppnar kliniker i ytterligare sex städer i Polen, får sin första rikstäckande polska kund och öppnar den första företagskliniken.
Bolaget expanderar till andra centraleuropeiska länder: Rumänien, Ungern, Estland och Tjeckien.

Verksamhetsmodellen växer fram

Medicover Polen strävar efter att lära sig av och att uppfylla kundernas behov genom att anpassa omfattningen och lokaliseringen av tjänsterna. Olika ”färger” på förmånsplanerna introduceras.
Medicover inleder ett samarbete med statliga sjukhus för att även kunna erbjuda tillgång till sjukhusvård.

Inträde på laboratoriemarknaden

När Medicover förvärvar sina kliniker i Rumänien 1997 blir bolaget även ägare till en mindre laboratorieverksamhet som utför in vitro-diagnostik. Laboratorieverksamheten växer.

Börsnotering

Medicover noteras på Stockholmsbörsen för att få tillgång till kapital för fortsatt expansion.

Medicovers tillväxt krävde en förändring av den organisatoriska strukturen och ett förnyat fokus på en gemensam värdegrund för alla verksamheter i koncernen. Perioden 2000–2010 var också en tid av fortsatt affärsutveckling.

Utveckling av koncernstrukturer

Medicover-koncernens VD delar upp företaget i två divisioner, Medicover (öppenvård och sjukhusvård) och Synevo (laboratorienätverk).

IT-vision

Medicover blir först ut bland vårdbolagen i Polen med att introducera elektroniska patientjournaler, och mellan 2004 och 2007 implementeras systemet fullt ut i Polen, Rumänien, Ungern och Estland.

2005 lanseras Medicovers patientportal på nätet där patienterna kan boka läkarbesök.

Sedan 2007 är medicinska resultat och rådgivning också tillgängliga på Internet. Medicovers patienter kan även beställa recept och friskvårds- och hälsovårdsprodukter över Internet.

Synevo växer snabbt

Synevo etablerar sig på den ukrainska marknaden och förvärvar senare IMD:s laboratorier i Berlin och Frankfurt för att få tillgång till avancerad diagnostikexpertis.

Laboratorieverksamheten växer, från att ha utgjort cirka 20 procent av Medicovers omsättning 2003, till att 2009 ha blivit nästan lika stor som vårdverksamheten.

År 2010 öppnar centrallaboratoriet i Bukarest som har kapacitet att hantera 10 miljoner tester inom ett brett spektrum av avancerade diagnostiska tester.

Integrerad vård- och betalmodell

Medicover erhåller en försäkringslicens som även ger privatpersoner, inte bara företag, möjlighet att använda den integrerade modellen, till exempel för personer som vill täcka sina sjukhusvårdskostnader.

Medicover Wilanów-sjukhuset

År 2009 öppnar det toppmoderna Wilanów-sjukhuset som ska säkerställa en alltigenom tillgänglig och högkvalitativ vård – den vård som Medicovers patienter förväntar sig.

Damian Medical Center

Under 2009 blir Damian Medical Center (CMD) en del i Medicover-koncernen. CMD var ett privat vårdbolag med verksamhet i Polen sedan 1994.
I dagsläget har CMD sex vårdcentraler och ett sjukhus i Warszawa.

På nytt i privat regi

”Majoriteten av aktierna i Medicover doneras till den nygrundade välgörenhetsstiftelsen: Jonas and Christina af Jochnick Foundation (JCaJ Foundation)”

Medicover värderingar

Under 2006 introduceras Medicovers värderingar:

Medicover fortsätter att växa och utvecklas, investerar i innovativa lösningar och teknologier med patienternas hälsobehov och välbefinnande i fokus:

Medicover Foundation

Medicover Foundation grundas. Genom att ta till vara Medicovers resurser och medarbetarnas kompetens ökar värdet i pågående välgörenhetsprojekt och bidrar till en mätbar, positiv utveckling i samhället.
Stiftelsens mest omfattande projekt är ett rikstäckande program för att förebygga diabetes och andra välfärdssjukdomar i Polen, ”PoZdro!”.

Investering för tillväxt

Medicover fortsätter att investera för att stärka sin nuvarande verksamhet och utveckla nya affärsområden. Målet är att kunna erbjuda sina kunder ett ännu större utbud av hälsovårdstjänster.

Utbildningssamarbeten

Medicover är det första privata vårdbolag som etablerar ett samarbete med ett statligt universitet för att anordna heltidskurser i professionell sjukvård. År 2011 påbörjar de första studenterna Medicovers sjuksköterskeutbildning vid Józef Piłsudski University of Physical Education i Warszawa).

Medicover Romania är det enda privata vårdbolag som har ett samarbete med Carol Davila – den största sjuksköterskeutbildningen i Rumänien (2014).

Medicover är också strategisk partner till Queen Silvia Nursing Award som delar ut stipendier för insatser inom äldrevården.

Medicover Wilanów-sjukhuset tar emot Bitcoins

Medicovers sjukhus i Warszawa är först ut i Europa med att ta emot Bitcoins som betalning för sjukhusvård, behandlingar och företagshälsoundersökningar.

Innovation

Evidensbaserad vård, programmet lanserades 2013 för att säkerställa att diagnostik- och behandlingsstandarder uppfylls i samband med vissa vanligt förekommande sjukdomar och hälsoproblem.

Medical Quality Index (MQI), uppföljning av mätbara data för korrekta medicinska rutiner och effektiva behandlingar. Medicovers index rapporterar om utvecklingen av 20 olika kvalitetsindikatorer och gör jämförelser med branschens indikatorer.

Läkarutvecklade behandlingsprogram för att se till att vi inom vården följer bästa praxis och internationella riktlinjer. Efter införandet av Medicovers riktlinjer för användning av antibiotika har viral övre luftvägsinfektion hos vuxna minskat med en tredjedel.


Lösningar inriktade på vanliga hälsoproblem Ryggsmärtor är en av de vanligaste orsakerna till att gemene man söker vård – ryggsmärtor ligger till grund för en tredjedel av all sjukfrånvaro. Vid en pilotklinik som Medicover inrättat fick personer med ryggsmärtor information om möjliga orsaker till smärtorna och vikten av en aktiv livsstil. Resultatet: 100 procent av patienterna nöjde sig med detta, hela 99 procent var övertygade om att föreslagen behandling kunde lösa deras problem. Kostnader och antal behandlingar minskade dessutom med 40–60 procent.

Sedan 2013 är medicinsk konsultation via webbaserade chattfunktioner tillgänglig för Medicovers patienter.

Lansering av Diabetes-appen under 2013.

Läkarkonsultationer på distans via webbchatt och röst- och videokonsultationer.

Medicover är ett ledande internationellt vård- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal egna öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. År 2017 uppgick Medicovers omsättning till 0,58 miljarder euro och antalet anställda till nära 15 900.